top of page

Bedrijven

bedrijven

Welke bedrijfsmissie heb je als ondernemer? Hoe ga ik om met weerstand? Hoe houd je werknemers gemotiveerd? Hoe ga je om met ziekteverzuim?

Als bedrijf heb je een bepaalde missie die wordt nagestreefd. Elk bedrijf heeft binnen de organisatie te maken met het motiveren van medewerkers, het terugdringen van ziekteverzuim en het omgaan met weerstand bij veranderingen en innovatie.

Buro brein³ helpt om vanuit deze missie de gewenste situatie te visualiseren. Vervolgens wordt er vanuit ons model gewerkt aan het ontwikkelen van handvatten en vaardigheden om te komen tot deze gewenste situatie. Wist je dat motiveren van anderen begint bij jezelf? Wat straal je uit als manager, projectleider of leidinggevende? Centraal tijdens dit aanbod staat daarom het inzetten van de kracht van je brein en het ontwikkelen van geloof en motivatie. Vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar de ander, waarbij er veel ruimte is voor ervaringen uit de praktijk. De vier strategieën uit ons model staan centraal gedurende het programma op maat. De eerste workshop neemt jullie mee in de materie, waarna er op maat uitgebouwd kan worden.

bottom of page